About Us

เกี่ยวกับบริษัทของเรา
addcthai-about

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน IT Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบ Network วางระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบ WIFI ให้บริการแก้ไขปัญหา ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบปฎิบัติการ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า ทุกๆปัญหาเกี่ยวกับด้าน it เราสามารแก้ไข ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ซึ่งเรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีคามเชี่ยวชาญทางด้าน IT มาอย่างยาวนาน เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถให้บริการกับทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะองค์กรนั้นจะขนาดเล็กหรือใหญ่

อีกทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่เราบริษัทสร้างขึ้นเอง ขอแนะนำซอฟแวร์นี้มีชื่อว่า Mysaas มีไว้สำหรับองค์กรใดที่อยากนำไปใช้ด้านงานซ่อมบำรุง ซอฟต์แวร์ของเราสามารถใช้ได้จริง และหลายๆองค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

TEAM

About Us

"ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน"

ทีมงานของเราเกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอที การดูแลด้าน network(Lan, Server, Internet) ระบบเน็ตเวิร์ค(Network)
ระบบเซิฟเวอร์(Server) วางระบบคอมพิวเตอร์ ทีมงานของเรามีความชำนาญและประสบการณ์เรื่องการบริการและดูแลท่านอย่างเต็มที่ ทีมงานของเรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะปัญหาใดเราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทุกๆด้าน

Areerat Witthayakitpipat, ADDCTHAI

ADDCTHAI

About Us

เป้าหมายของบริษัท เรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลด้านที่ดีในอนาคตต

 

บริการต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการติดตั้งระบบคอมพิวตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ วางระะบบ sever ติดตั้งระบบ network รับติดตั้งระบบ active directory, network, file server, dhcp และอัพวอร์ชั่น active directory สนใจติดตั้งระบบหรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-381-9073