ACTIVE DIRECTORY
BACKUP SHARE

 

 

File share คืออะไร?

ติดตั้งActive directory ติดตั้งระบบad รับติดตั้งad

file share คือ โฟลเดอร์(folder) ที่ทำการแชร์(share) อยู่บนเซิร์ฟเวอร์(server) ที่ให้บุคคลกรในองค์กร access เข้าไปถึงทรัพยากรที่อยู่ในภายใน โฟลเดอร์(folder) ที่ทำการแชร์(share) อยู่บนเซิร์ฟเวอร์(server) ได้และเนื่องจากองค์กรมีบุคคลกรที่มีตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แชร์(file Share) ที่แตกต่างกันซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบได้แก่
- full control คือสามารถทำการ เขียน,อ่าน,และสุดท้ายคือการให้สิทธิ user ภายในองค์กรได้
- change คือสามารถทำการ เขียน,อ่าน ได้ แต่ไม่สามารถทำการให้สิทธิ ผู้อื่นภายในองค์กรได้
- read คือสามารถทำการ อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถทำการ เขียนหรือทำการแก้ไขได้ ให้สิทธิผู้อื่นก็ไม่ได้

ติดตั้งActive directory ติดตั้งระบบad รับติดตั้งad

หลาย ๆ คนคงจะรู้จักกับ file Share server เป็นอย่างดี เพราะมันมีไว้สำหรับแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเก็บไว้จากศูนย์กลางที่เดียว คอยให้บริการกับ client user เข้าไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องเก็บไว้กับเครื่องตนเอง และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์เหล่านั้นได้อีกด้วย แต่ปัญหาคือ หลายคนยังกำหนดสิทธิ์ไม่ถูกต้อง

windows server backup คืออะไร?

ติดตั้งActive directory ติดตั้งระบบad รับติดตั้งad

คุณลักษณะการสำรองข้อมูลที่ใช้ windows server ประกอบด้วยคอนโซลการจัดการของ Microsoft (MMC) เครื่องมือ snap-in และบรรทัดคำสั่งที่ให้โซลูชั่นที่สมบูรณ์สำหรับวันต่อวันที่สำรองข้อมูลและกู้คืนความต้องการ คุณสามารถใช้ 4 ตัวช่วยสร้างที่จะแนะนำคุณผ่านการสำรองข้อมูลการทำงานและการกลับคืน คุณสามารถใช้ windows server backup เพื่อสำรองเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ปริมาณการเลือกหรือสถานะของระบบ คุณสามารถกู้คืนไดรฟ์, โฟลเดอร์, ไฟล์, การใช้งานบางอย่างและสถานะของระบบ และในกรณีของภัยพิบัติ เช่น ความล้มเหลวของฮาร์ดดิสก์คุณสามารถดำเนินการกู้คืนระบบซึ่งจะเรียกคืนระบบที่สมบูรณ์แบบของคุณลงบนฮาร์ดดิสก์ใหม่โดยใช้เซิร์ฟเวอร์สำรองเต็มรูปแบบและการกู้คืนสภาพแวดล้อมของ windows

คุณสามารถใช้ windows server Backup เพื่อสร้างและจัดการการสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลให้ทำงานโดยอัตโนมัติและคุณสามารถทำการสำรองข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มการสำรองข้อมูลที่กำหนด

ติดตั้งActive directory ติดตั้งระบบad รับติดตั้งad

 

 

 

บริการต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการติดตั้งระบบคอมพิวตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ วางระะบบ sever ติดตั้งระบบ network รับติดตั้งระบบ active directory, network, file server, dhcp และอัพวอร์ชั่น active directory สนใจติดตั้งระบบหรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-381-9073